Chính sách nhân sự

Chính sách nhân sự của công ty cổ phần Mía Đường La Ngà được xây dựng với mục đích đưa nguồn nhân lực trở thành một ưu thế cạnh tranh của công ty, thể hiện đồng bộ từ chính sách tuyển dụng, đào tạo - phát triển, lương thưởng - phúc lợi, các chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc và phát triển văn hóa doanh nghiệp để giữ người giỏi, thu hút nhân tài, tạo điều kiện cho tất cả cán bộ nhân viên được làm việc tốt nhất, phát triển nghề nghiệp và gắn bó lâu dài với công ty.

Chính sách tuyển dụng

Việc tuyển dụng phải đúng mục tiêu, yêu cầu chiến lược phát triển kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của công ty.

Việc tuyển dụng được thông báo công khai trong toàn hệ thống, trên website của công ty, đến các nguồn cung ứng lao động bên ngoài và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Mỗi vị trí, chức danh công việc của công ty đều có tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển dụng riêng và được thực hiện theo đúng quy trình tuyển dụng của công ty.

Chính sách việc làm

Công ty cổ phần Mía Đường La Ngà cam kết bố trí công việc phù hợp, đảm bảo thực hiện đúng chỉ tiêu “đúng người, đúng việc”, tạo cơ hội làm việc công bằng, khách quan, hợp lý cho tất cả CBNV tùy theo trình độ, năng lực thực tế của mỗi người.

Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Đây là một hình thức đầu tư chiến lược nguồn nhân lực. Hàng năm, công ty đều xây dựng kế hoạch đào tạo và dành đủ nguồn lực cho chính sách đào tạo và phát triển nhân viên, phát triển đội ngũ kế thừa.

Công ty cổ phần Mía Đường La Ngà xây dựng một hệ thống đánh giá công việc công bằng, khách quan nhằm tạo điều kiện tối đa cho việc nâng cao hiệu quả công việc và phát triển cá nhân để tất cả CBNV đều có cơ hội thăng tiến bình đẳng tại công ty.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ

Công ty chủ trương xây dựng một hệ thống tiền lương cạnh tranh, đảm bảo có động lực khuyến khích tăng năng suất lao động ngày một cao hơn; các khoản tiền thưởng có quy chế rõ ràng. Thu nhập được trả căn cứ thị trường lao động, trình độ, năng lực, vai trò, trách nhiệm, khối lượng và kết quả công việc.

Bên cạnh việc duy trì thường xuyên chế độ lương, thưởng, công ty còn xây dựng và tổ chức thực hiện đánh giá tăng lương, khen thưởng xứng đáng kịp thời cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong sản xuất.

Công ty tham gia đầy đủ các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Môi trường làm việc

Với quan niệm sự thành công của công ty phụ thuộc vào tính sáng tạo và sự hài lòng, hứng thú với công việc của CBNV, Công ty cổ phần Mía Đường La Ngà quan tâm xây dựng môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện, tạo điều kiện để cho mỗi CBNV có cơ hội để tự khẳng định, phát huy hết khả năng chuyên môn của mình trong mối quan hệ làm việc thân thiện, luôn có sự hỗ trợ, phối hợp đồng bộ, với tinh thần thi đua hoàn thành nhiệm vụ vì sự phát triển của bản thân và cũng vì sự phát triển bền vững của công ty.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Công ty cổ phần Mía Đường La Ngà luôn chú trọng phát triển con người, thu hút và phát triển nhân tài là mục tiêu hàng đầu trong quản trị nhân sự.

Do đó công ty cổ phần Mía Đường La Ngà chúng tôi:

  • Dùng đúng người, đúng việc.
  • Quản lý con người dựa trên tài năng.
  • Tạo ra môi trường làm việc thân thiện & năng động, sáng tạo.
  • Ủng hộ sự phát triển cá nhân.
  • Đối xử công bằng với tất cả nhân viên

Hãy gửi email đăng ký tuyển dụng đến chúng tôi. Chúng tôi sẽ đánh giá cẩn trọng năng lực của bạn và liên hệ nếu có vị trí phù hợp với bạn.

Liên hệ: Công ty Cổ Phần Mía Đường La Ngà

Địa chỉ: Km 35 QL 20 - Xã La ngà - Huyện Định quán - Tỉnh Đồng nai    

Email: mdlanga@langasuco.com.vn