Tiêu chuẩn áp dụng

"La Ngà định hướng phát triển bền vững để trở thành doanh nghiệp giữ vai trò chủ đạo trong việc cung cấp sản phẩm mía đường sạch và hệ thống sản xuất, phân phối bền vững, chúng tôi coi trọng việc tuân thủ các quy định tiêu chuẩn quốc tế khắt khe. Việc hướng đến các quy chuẩn quốc tế như VietGap, Global G.A.P, hữu cơ sẽ giúp La Ngà có định hướng phát triển đúng đắn, bền vững, tôn trọng đạo đức kinh doanh và đáp ứng được kỳ vọng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. La Ngà cam kết tự nguyện hành động theo các quy chuẩn quốc tế và coi đó là thước đo cho sự phát triển bền vững của tập đoàn."

  • Tiêu chuẩn chất lượng:
VietGAP (là cụm từ viết tắt của: Vietnamese Good Agricultural Practices) có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi.

VietGAP là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, xử lý sau thu hoạch nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng; đồng thời bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản xuất.

  • Tiêu chuẩn GlobalGap:
Tiêu chuẩn GlobalGap yêu cầu các nhà sản xuất phải thiết lập một hệ thống kiểm tra và giám sát an toàn thực phẩm xuyên suốt bắt đầu từ khâu sửa soạn nông trại canh tác đến khâu thu hoạch, chế biến và tồn trữ. Chẳng hạn như phải làm sạch nguồn đất, đảm bảo độ an toàn nguồn nước; giống cây trồng, vật nuôi được chọn cũng là giống sạch bệnh bởi nếu giống không an toàn sẽ ảnh hưởng nhiều tới năng suất, chất lượng; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng phải đảm bảo là những thuốc trong danh mục, chủ yếu là thuốc có nguồn gốc hữu cơ an toàn cho người sử dụng.

Trọng tâm của GlobalGap là an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, nhưng bên cạnh đó nó cũng đề cập đến các vấn đề khác như an toàn, sức khỏe và phúc lợi cho người lao động và bảo vệ môi trường.

  • Tuân thủ tiêu chuẩn của IFC về môi trường và xã hội bền vững
La Ngà hiểu rằng nhân lực là nguồn tài sản giá trị nhất của doanh nghiệp, góp phần lớn trong sự phát triển của tập đoàn. Do đó, chúng tôi luôn hướng đến việc thiết lập một hệ thống quản lý nhân lực hợp lý tuân theo các chỉ dẫn của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO) và Liên Hợp Quốc (UN) nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững doanh nghiệp

Cam kết đối xử công bằng, không phân biệt đối xử và mang lại những cơ hội như nhau dành cho người lao động

  • Tuân thủ đúng luật lao động và luật pháp quốc gia
Thiết lập, gìn giữ và cải thiện mối quan hệ giữa nhân viên và doanh nghiệp
Bảo vệ quyền lợi của người lao động, đặc biệt đối với những lao động dễ bị tổn thương như: lao động trẻ em, người nhập cư, lao động được cung cấp bởi bên thứ 3 hoặc người lao động của các bên đối tác
Tuân thủ các điều kiện an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ người lao động
Tránh sử dụng các nguồn lực lao động bị ép buộc"