Phản hồi liên quan đến phát triển bền vững

La Ngà hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các phản hồi, góp ý từ các cá nhân, tổ chức có quan tâm đến hoạt động môi trường, xã hội, an toàn, quản trị hoặc các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững của La Ngà.

Quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi qua

Email: mdlanga@langasuco.com.vn

Số điện thoại: (84 - 28) 3846 6888 - 0251.3853055 - 3853059

Fax:  0251.3853057    

Hoặc gửi trực tiếp tại địa chỉ: Km 35 QL 20 - Xã La ngà - Huyện Định quán - Tỉnh Đồng nai             
Chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và xác nhận với quý vị trong vòng 48h làm việc.
Thông tin sẽ được đánh giá để giải quyết và gửi trả lời trực tiếp tới quý vị trong 7 ngày làm việc.
Chúng tôi cam kết mọi thông tin của Quý vị sẽ được bảo mật nếu có yêu cầu.