Liên hệ

© 2012 -2015 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ

Địa chỉ: Km 35 QL 20 - xã La Ngà - huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai             

Tel: 0251.3853055 - 3853059, Fax: 0251.3853057    

Website: langasuco.com.vn        E-mail: mdlanga@langasuco.com.vn