Cam kết phát triển bền vững

Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần mía đường La Ngà là trở thành trở thành công ty sản xuất và cung cấp mía đường sạch để góp phần nâng cao văn hóa tiêu dùng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Theo đó, chúng tôi định hướng phát triển bền vững để tăng trưởng kinh tế, không ngừng áp dụng các điều kiện khắt khe nhất theo tiêu chuẩn quốc tế để mang lại chất lượng sản phẩm tốt nhất và đảm bảo tuân thủ quy định về môi trường và an toàn lao động.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ:
  • La Ngà tập trung hoạt động trong lĩnh vực sản xuất mía đường và các sản phẩm phụ của mía đường, nhanh chóng hoàn thiện hệ thống sản xuất và quản lý trong nhà máy để đảm bảo có thể truy xuất được nguồn gốc.
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:
  • La Ngà cam kết theo đuổi và đáp ứng các quy chuẩn quốc tế khắt khe trong sản xuất nhằm phát triển La Ngà trở thành một tổ chức đi đầu trong việc bảo vệ môi trường.
  • Chúng tôi tuân thủ theo các tiêu chuẩn của IFC về môi trường và an toàn lao động nhằm quản lý chặt chẽ các tác động tiềm tàng lên môi trường và xã hội.