Sản phẩm

Đường kính trắng cao cấp

Đường kính trắng cao cấp la ngà 01kg

 

Ngoại hình: Tinh thể màu trắng, kích thước đồng đều, tơi khô, không vón cục.

Đường tinh luyện( RE )

Đường tinh luyện la ngà

Đường tinh luyện ( RE )

Ngoại hình: Tinh thể màu trắng, kích thước đồng đều, tơi khô, không vón cục.