Tuyển dụng

Công ty cổ phần Nhà máy đường La Ngà chúng tôi hiện tại đang mở rộng và có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí công việc sau:

Mô tả chi tiết công việc

* Thực hiện công việc kinh doanh, bán sản phẩm/dịch vụ/hàng hóa:
- Tìm kiếm và phân loại khách hàng tiềm năng
- Tiếp xúc khách hàng (gọi điện, thuyết trình trực tiếp) giới thiệu sản phẩm
- Thuyết phục/đàm phán với khách hàng để cung cấp dịch vụ/sản phẩm/hàng hóa
- Thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp các thủ tục ký kết các hợp đồng dịch vụ, bán hàng hóa
- Chăm sóc khách hàng
* Đảm bảo doanh thu:
- Lập mục tiêu doanh thu phải thực hiện theo tuần/tháng/năm hoặc theo sản phẩm dịch vụ hàng hóa
- Triển khai thực hiện kinh doanh/bán hàng bám sát theo mục tiêu đã đề ra
* Theo dõi đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng, hỗ trợ kế toán thu hồi công nợ, xử lý các thắc mắc của khách hàng:
- Lên dự thảo hợp đồng sau khi khách hàng đã đồng ý cơ bản, chuyển cho Trưởng bộ phận xin ý kiến về các điều khoản hợp đồng.
- Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao.
- Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng….
- Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, chỉ xong trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Ưu tiên có trải nghiệm thực tế trong kinh doanh, bán hàng
- Kỹ năng, kiến thức về bán hàng, kinh doanh và chăm sóc khách hàng
- Kỹ năng giao tiếp trực tiếp/qua điện thoại/email
- Kỹ năng xây dựng quan hệ, đeo bám khách hàng, đàm phán, chốt hợp đồng
- Có khả năng linh hoạt, giải quyết vấn đề nhanh.