Quy định tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng