Tổng quan về Công ty

Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà xin chân thành cảm ơn qúy khách hàng gần xa, những năm qua đã có mối quan hệ tốt đẹp trong hợp tác kinh doanh với Công Ty chúng tôi.

Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, trước đây là một doanh nghiệp Nhà Nước thành lập năm 1984, từ nguồn vốn vay tà

Thông báo trúng thầu thanh lý tài sản, phế liệu

Thông báo số: 809/TB/MĐLN-KHĐTKD V/v Trúng thầu thanh lý tài sản, phế liệu